Masáže zen - shiatsu

Japonská masáž shiatsu je prastará léčebná procedura. Vychází ze stejných medicínsko- filozofických principů jako akupunktura a většina dalších orientálních medicínských metod. Má jak preventivní tak i léčebný charakter.

Historické základy shiatsu sahají do období asi 2 500 let př. n. l. Lidé je vytvořili a uchovali na základě dlouholetých praktických zkušeností v boji proti chorobám. O masážích se nezachovaly žádné písemné důkazy. Toto umění se předávalo prakticky z učitele na žáka a v rodině z generace na generaci. Až na počátku 20. století došlo v Japonsku k opětovnému „oživení“ masáže jako léčebné metody. Díky panu Tokujiro Namikoshimu byla shiatsu v Japonsku v roce 1964 oficiálně uznána jako samostatná léčebná disciplína a rozšířila se do USA, Austrálie a Velké Británie.

Zen-shiatsu je jeden z druhů shiatsu. Zen znamená zjednodušeně teď a tady. To znamená, že zen-shiatsu řeší aktuální stav. Ošetřují se meridiány (akupunkturní dráhy) pomocí jemného doteku a protahování. Harmonizuje se tak tok energie v těle.

Od nejstarších dob zastávají východní kultury názor, že vesmír je tvořen energií v rozličných fázích vibrace a v rozličných formách projevu. Energie, v Japonsku nazývaná Ki, se na počátku časů diferencovala ve dvě síly, Jin a Jang. Jestliže je v organismu nerovnováha principů Jin a Jang, vede to k poruchám jak fyzického, tak psychického stavu člověka. Masáž zen-shiatsu využívá fyzického tlaku a tahu v průběhu meridiánů k odblokování oblastí přeplněných energií, což se projevuje svalovým napětím a zatuhnutím určitých partií orgánů. Nebo může dojít k nedostatečnému naplnění určitých oblastí energií, což se projevuje pocitem chladu, slabosti, nebo jako potřeba dotýkat se postiženého místa.

Shiatsu se téměř výhradně provádí na zemi na podložce, při relaxační hudbě. Často se stává, že pacient usne, což svědčí o dobrém účinku masáže. Ačkoli shiatsu může pomoci při nejrůznějších potížích, nejvíce působí jako prevence.

Masáž zen-shiatsu velmi pomáhá při vleklých bolestech hlavy, akutních i chronických bolestech zad a některých formách artritických a revmatických potíží. Je velmi účinná při roztroušené skleróze, onemocnění lymeskou boreliózou, po cévních mozkových příhodách a obrnách, po těžkých traumatech a vyčerpanosti organismu. Shiatsu může být ohromným pomocníkem u HIV pozitivních jedinců, protože jako prostředek prevence oddaluje propuknutí choroby.

Lze ji brát jako mimořádně účinnou psychoterapii. Je vhodná v případě úzkostných stavů, psychického napětí, citové nevyrovnanosti a nespavosti.

Shiatsu je kontraindikováno při infekčních chorobách, čerstvých zraněních a zlomeninách, chemoterapii i těžkých psychických poruchách, hlavně psychózách.

Samozřejmě, že je kontraindikováno při rakovině. Jelikož zvyšuje tok krve i lymfy, mohlo by dojít k rozšíření metastáz. Na druhou stranu může pomoci od bolesti a posílit vyčerpaný organizmus. Pro masáž by se měl rozhodnout pacient sám po poradě se svým lékařem.