Poradenství

Nabízím poradenství v oblasti osobního vývoje:

Poradenství při ztrátě pracovního místa.
Poradenství při manželských, partnerských, nebo rodinných sporech.
Poradenství s vyrovnáním se utrpení a viny v bezvýchodných situacích
Poradenství při silné duševní bolesti
Poradensvtví při hledání duchovního Bytí a svého Já
Poradenství v těžkých životních situacích:
     - smrt partnera, rodinných příslušníků nebo přátel
     - péče o dlouhodobě nemocné a s tím související psychické a fyzické problémy
     - šikana, týrání fyzické nebo psychické
     - vyrovnání se se závažným onemocněním nebo zdravotními trvalými následky

Poradenství a pomoc při dlouhodobé nemožnosti otěhotnět.
Poradenství a pomoc při pomočování dětí.

Pomoc při přechodu do barda duším zemřelých lidí.
Energetické čištění od neg. energií a energ. bloků.
Energetické čištění domů.
Šamanské léčení
Výroba amuletů pro konkrétní problémy, ochranu a pomoc.