Na křídlech orla

Vzlétni jako orel ve výšce kroužící,
pozvedni motlitby, by také vzlétly.
I ducha ať pozvednou křídla tvá letící,
která už v oblacích oči mé zhlédly


Ptáci patří k našemu každodennímu životu, avšak většina lidí nevěnuje jejich přítomnosti žádnou pozornost. Dravci bývají považování za aristokraty ptačí říše, za symboly autority.

Ptáci mají jednu vrozenou vlastnost, která je ve zvířecí říši ojedinělá. Jsou skvělí učitelé.

Orel je jedním z největších a nejvíce obdivovaných dravců. Snad každé společenství, které se dostalo s orly do styku, je zahrnulo do své mytologie. Podle Aztécké tradice přikázal nejvyšší Bůh lidem, aby osídlili město, kde uvidí orla, jak sedí na kaktusu a požírá hada. Právě tam dnes stojí město Ciudad de México. Také řecký bůh Zeus na sebe bral orlí podobu, aby lépe zvládal bouři a blesky. V egyptských hieroglifech je orel symbolem pro samohlásku „A“ a zároveň symbolem pro duši, ducha a životní teplo. V ranném křesťanském mysticismu byl orel symbolem vzkříšení.

Pro severoamerické Indiány je orel pták nebes, schopný stoupat spirálovitě vzhůru, kde otvorem na obloze pronikne do domova Slunce.

Orel bělohlavý a zlatý jsou symboly hrdinství, ušlechtilosti a božského ducha. Pera orlů jsou pro indiány posvátná a používají se při uzdravování, čištění aury, proměňování, při ceremoniích nebo jako součást oblečení.

Orel je u Indiánů spojen s východní světovou stranou. Silou východu je začátek, kde začíná proměna. Roční období je jaro, částí dne východ Slunce a barva je žlutá. Vyladěním a napojením se na medicínu Východu můžeme dosáhnout osvícení, moudrost a duchovní vizi.

Spojíme – li se s magickou silou orla, musíme si uvědomit odpovědnost, která z toho vyplývá.

Z hlediska karmického zákona to znamená, že události poběží nyní rychleji a také reakce na všechno, co si myslíte nebo říkáte ( nebo si odmítáte myslet nebo říkat) – ať už pozitivní nebo negativní – bude mnohem silnější a rychlejší. Přijmout orla jako svůj duchovní totem, je totéž jako vzít na vědomí novou mocnou dimenzi v životě a uvědomit si svou odpovědnost za svůj duchovní růst. Teprve pak se naučíte pronikat ze světa materiálního do světa duchovního a naopak, dotýkat se celého života a stát se prostředníkem a nositelem tvořivých energií.