Odpouštím všem i sobě a léčím se

Termíny seminářů

Za největší dar, který nám život přináší, je schopnost rozhodnout se, jakými myšlenkami se budeme zaobírat. Svými soudy vůči sobě a ostatním lidem působíme nám samým a ostatním utrpení.

V každém z nás je část božské podstaty a pokud nechceme odpustit sobě, nebo druhým je to stejné, jako bychom neodpustili Bohu a přitom my Jej stále žádáme, aby nám odpustil naše činy.

Dvěma slovy – odpouštím Ti, nepřijdeme vůbec o nic. Nezmizí naše majetky, naše vzdělání, naše rodina. Nepřijdeme ani o svou čest. Vše zůstane, jen se nám fyzicky a psychicky uleví.

Pokud se nám podaří odpustit, můžeme ale přijít o svou nemoc. Odpuštění úzce souvisí s hrudníkem (čtvrtou čakrou) a tudíž všechny orgány, ukryté v hrudním koši, svým neodpouštěním ničíme.

Pokud se nám děje příkoří, je potřeba se zamyslet proč. Jestliže nám někdo ubližuje, nebo ublížil, uvědomme si, že nám nastavuje zrcadlo. Kdybychom se zadívali hlouběji do tohoto zrcadla, zjistili bychom, proč se nám tyto věci dějí. A co nám přináší pozitivního..... ??? Ano, na vše je potřeba se dívat zepředu i zezadu, zespodu i shora. To, že máme pocit, že nás někdo ničí, pokud se na to podíváme z druhé strany, zjistíme, že to to samé nás může posílit v naší vůli udělat ten správný krok, vede nás k samostatnosti, ruční dovednosti, trpělivosti, pokoře, důvěře apod.

Tento seminář vám ukáže, kdo a co způsobuje, že ubližujeme, nebo je nám ubližováno, jak to funguje a jak z tohoto kolotoče vystoupit.

Odpuštění je zázračný lék. Odpuštění je cesta ze tmy do světla. A tam kde je světlo nikdy tma nemůže být.